Prehrana

Prehrana predstavlja v vseh starostnih obdobjih pomemben dejavnik zdravja, še posebej pa je pomembna v otroštvu, saj otroci rastejo in se razvijajo. Otroci začnejo že zelo zgodaj spoznavati okuse in razvijati prehranske navade, zato je pomembno, da je njihova prehrana zdrava in pestra. Dnevno otroci v vrtcu dobijo dva glavna obroka (zajtrk in kosilo) ter dva premostitvena obroka (sadna in popoldanska malica).

Zdravstveni vidik prehrane temelji na naslednjih dokumentih:

  • Smernice prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Simčič in sod., 2010),
  • Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Gabrijelčič-Blenkuš in sod., 2005),
  • Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah (Hlastan Ribič in sod., 2008).

Tukaj najdete urnik šolske prehrane in cenik obrokov.

Tukaj se nahajajo tedenski jedilniki.

Tukaj se nahajajo obrazci za medicinsko indicirano dieto, za prekinitev diete in vse o označevanju alergenov.

Tukaj najdete ponudnike JN.

Tukaj najdete zapisnike sestankov skupine za prehrano in analizo anketnega vprašalnika.

Tukaj se nahajajo zanimivosti in novosti prehrane v vrtcu.

Dostopnost