Zdravje v vrtcu

Znanje, ki si ga otroci pridobijo skozi izkušnje v vrtčevskem obdobju, je trdnejše in ostaja v večini za vse življenje. Ravno zato je pomembno že v predšolskem obdobju otroke navajati na zdrav način življenja, jih o tem seznanjati, spodbujati in tako opolnomočiti za kasnejše življenje.

V projektu Zdravje v vrtcu, katerega nosilec in pobudnik je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), bodo sodelovali vsi oddelki. Namenjen je vsem ciljnim skupinam v vrtcu – otrokom, staršem in zaposlenim.

Rdeča nit projekta je tokrat Prihodnost je moja.

Živimo v negotovem času. Otroci čutijo spremembe in se nanje različno odzivajo. Ravno zaradi ohranjanja sebe kot individuuma je pomembno, da se pogovarjamo o prihodnosti otrok, jih ob tem seznanjamo s trenutnim stanjem v kraju oziroma državi ter jih ob tem pomirimo, jih spodbujamo k pozitivnemu razmišljanju in ustvarjanju lastnega mnenja o svoji prihodnosti.

Otroke bomo ozaveščali o pomembnosti izražanja želja, mnenj, jih opolnomočili, da lahko sami prispevajo k boljšemu jutri. Hkrati jim bomo dali priložnost, da tudi sami vplivajo na svojo skupnost, prihodnost in imeli možnost izražanja kritičnega mnenja in pogleda na svet in dogajanje.

Cilji, katerim bomo sledili:

  • skrb za zdravo in varno okolje v posameznih oddelkih ter dobro počutje vseh udeležencev;
  • krepitev odnosov s skupnostjo s proaktivnim delovanjem;
  • spoznavati, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi lahko ta delovala in omogočila preživetje, dobro počutje in udobje;
  • spoznavati vrednote, ki so pomembne za dobre odnose in dobro počutje: prijaznost, skrb za soljudi, skrb za naravo;
  • omogočati otrokom možnost kritičnega vrednotenja sveta, dogajanja in družbe;
  • spodbujati k izražanju emocij, kot so strah, jeza, veselje – sproščati strahove in se na varen način soočati z negativnimi čustvi.

Vodja projekta je Helena Kirm.

Dostopnost