Čutna pot

Čutna pot na našem vrtčevskem igrišču je še vedno v fazi prenove in obnove. Še naprej bomo zbirali ideje in iskali možnosti, kako vrtčevsko igrišče obogatiti z različnimi igrali, postajami za spodbujanje razvijanja različnih čutil. Izdelali bomo okviren tehnični in finančni načrt prenove.

Vzgojiteljice bodo otrokom v vmesnem času po svojih zmožnostih pripravljale različne dejavnosti, ki bodo lahko vodene, predvsem pa usmerjene v aktivno vlogo otrok.

Otroci bodo aktivno soustvarjali celoten proces obnove in prenove. V tem procesu se bomo skušali uspešno povezati tudi z lokalnim okoljem.

Cilji:

  • spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave,
  • prepoznavanje različnih materialov in eksperimentiranje z njimi,
  • spoznavanje tehničnih pripomočkov in učenje varnega ravnanja z njimi,
  • sodelovanje pri tehničnih opravilih in razvijanje tehnične ustvarjalnosti,
  • razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave ter vrtčevske lastnine,
  • ustvarjanje stimulativnega okolja v neposredni okolici vrtca za aktivni razvoj vseh čutil
  • raziskovanje okolja in sodelovanje z okoljem (lokalna skupnost, starši, hišnik …),
  • spodbujanje projektnega pristopa kot strategije spodbujanja participacije otrok k učenju in soustvarjanju življenja v vrtcu,
  • spodbujanje timskega dela.

Vodja projekta Nina Golob.