Portfolio

Portfolio je zbirka gradiv o življenju, razvoju in učenju otroka. Ta gradiva so npr. otrokove risbe, fotografije, anekdotski zapisi, zapiski o otrokovi igri, razvoju igre, individualnih pogovorih, otrokovem razmišljanju … Portfolio oz. listovnik otroka torej odseva otrokov razvoj in napredek. Otrok ima možnost, da z njim dnevno rokuje, starejši otroci prav tako sami vanj vstavljajo različne liste, izdelke. Ob ogledu portfolia tako podoživlja pomembne in zanimive trenutke svojega življenja. Na ta način poskušamo spodbujati samopodobo in razvijati sposobnost za refleksijo o samem sebi (razmišljanje o sebi).

Otroška risba ali fotografija je dokaz otrokovega razvoja, učenja in napredka takrat, ko se le-to shrani v portfolio z namenom in je ta namen zapisan v komentarju. Komentar lahko da otrok sam, drugi otroci, lahko ga napišejo strokovne delavke ali pa ga podajo celo starši oz. ljudje, ki so otroku pomembni.

Shranjeni dokumenti (fotografije, risbe, zapisi, delovni listi …) otroku omogočajo, da se spomni ali se poskuša spomniti dogodkov, da ubesedi svoje občutke, doživljanja, dogajanje … Ob tem otrok tudi razmišlja, prepoznava svoja močna področja, dosežke ter učinke lastnega delovanja na okolje.

Strokovne delavke vseh oddelkov vsakega otroka skrbno opazujejo in spremljajo v njegovem spreminjanju. Portfolio strokovnim delavkam omogoča, da spoznanja o otroku sistematično beležijo na način, ki je prilagojen in dostopen otroku. Portfolio je namreč otrokova last in ima svoje mesto v vrtcu vse do konca predšolskega obdobja oz. dokler je otrok vključen v vrtec. Po dogovoru posameznih strokovnih delavk v oddelku ga občasno predstavi svojim domačim na način, za katerega se v posameznem oddelku odločijo.

 

Koordinatorica projekta je Lea Ketiš.