Opisi skupin

STAROST OTROK ODDELEK VZGOJITELJICE/ŠT. OTROK
1. starostno obdobje  Fižolčki

diplomirana vzgojiteljica: Tea Tomažin

vzgojiteljica predšolskih otrok –

pom. vzgojiteljice: Urška Zupančič

število otrok: 11

1. starostno obdobje

Ladjice

 

diplomirana vzgojiteljica: Bernarda Radovan

vzgojiteljica predšolskih otrok –

pom. vzgojiteljice: Damjana Golob

število otrok: 12

1. starostno obdobje Pingvinčki

diplomirana vzgojiteljica: Melita Rom

vzgojiteljica predšolskih otrok – 

pom. vzgojiteljice: Karmen Bradač

število otrok: 14

1. starostno obdobje Žogice

diplomirana vzgojiteljica: Nina Kozlevčar

vzgojiteljica predšolskih otrok –

pom. vzgojiteljice: Mateja Krmelj

število otrok: 14

1. starostno obdobje Želodki

diplomirana vzgojiteljica: Karmen Praznik

vzgojiteljica predšolskih otrok –

pom. vzgojiteljice: Špela Povše

število otrok: 19

2. starostno obdobje Hobotnice

diplomirana vzgojiteljica: Maja Pirc

vzgojiteljica predšolskih otrok –

pom. vzgojiteljice: Alenka Lužar

število otrok: 19

2. starostno obdobje Baloni

diplomirana vzgojiteljica: Helena Kirm

vzgojiteljica predšolskih otrok –

pom. vzgojiteljice: Alenka Dragan

število otrok: 19

STAROST OTROK ODDELEK ENOTA POLONCA: VZG./ŠT. OTROK
2. starostno obdobje Lune

diplomirana vzgojiteljica: Lea Ketiš

vzgojiteljica predšolskih otrok – pom. vzgojiteljice: Majda Jarc

število otrok: 21

2. starostno obdobje Valovi

diplomirana vzgojiteljica: Anita Amrit Vimpolšek

vzgojiteljica predšolskih otrok –

pom. vzgojiteljice: Andreja Rafeq Obrekar

število otrok: 24

2. starostno obdobje Mavrične toče

diplomirana vzgojiteljica: Nina Golob

vzgojiteljica predšolskih otrok –

pom. vzgojiteljice: Sonja Vencelj

število otrok: 24

2. starostno obdobje Rakete

diplomirana vzgojiteljica: Urška Gašperič

vzgojiteljica predšolskih otrok –

pom. vzgojiteljice: Vida Tomšič

število otrok: 24