Dietna obravnava poteka individualno za vsakega otroka posebej. V našem vrtcu pripravljamo dietno prehrano za vse otroke, katerih starši prinesejo zdravniško potrdilo.

Izvajanje diet

 

MEDICINSKO INDICIRANE DIETE

Vrtec Cepetavček in dislocirana enota Polonca sporoča informacijo Ministrstva za zdravje o Priporočilih za medicinsko indicirane diete. Priporočila je sprejelo Združenje za pediatrijo Slovenske zdravniške zbornice, potrdil jih je tudi Razširjen strokovni kolegij za pediatrijo, namenjena pa so zdravnikom, ki otrokom pripisujejo diete. Da bi vzgojno–izobraževalnim zavodom olajšali zagotavljanje dietne prehrane za otroka, Priporočila vsebujejo tudi potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka ter potrdilo o ukinitvi diete, kadar ta več ni potrebna. Po veljavni medicinski doktrini potrdilo izda izbrani zdravnik na primarni ravni ter specialist.

Naprošamo vas, da ob ugotovljeni potrebi po medicinsko indicirani dieti, ob spremembi ali ukinitvi diete zdravnik izda priporočeno potrdilo.

 

S 2. 3. 2020 bomo za priznavanje diet upoštevali le potrdila o medicinsko indiciranih dietah.

Obvestilo o upoštevanju medicinsko indiciranih diet

Obvestilo o medicinsko indicirani dieti

POTRDILO O MEDICINSKO INDICIRANI DIETI

POTRDILO O UKINITVI DIETE

 

OZNAČEVANJE ALERGENOV

Na osnovi Uredbe (EU) (Ur. l. RS, št. 1169/2011) in Uredbe (EU) (Ur. l. RS, št 6/14) je potrebno od 13. 12. 2014 dalje obvezno označevati sestavine ali proizvode, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti (t. i. alergeni, navedeni v Prilogi II Uredbe 1169/2011). Ti so navedeni na jedilniku za vsak dan in vsak obrok posebej. Sledove alergenov, ki so posledica navzkrižne kontaminacije, ni potrebno navajati, zato ti niso navedeni na jedilniku.

Označevanje alergenov

Dostopnost