Do nadaljnjega bodo jedilniki prilagojeni glede na Higienska priporočila za v vrtcu v času epidemije COVID-19 (NIJZ). Zaradi izrednih razmer se lahko jedilnik med tednom tudi spreminja.

Z 2. 3. 2020 sta jedilnika za I. in II. starosto obdobje poenotena na enotnem dokumentu. Razlike za I. starostno obdobje so navedene v oklepaju.

Na spodnjih povezavah najdete tedenske jedilnike za zajtrke, malice in kosila v vrtcu Cepetavček in dislocirani enoti Polonca: